Baza de Afaceri și Servicii – BAS.ro este o asociație formată din mai multe IMM-uri, cu domenii diverse de activitate, în care lucrează peste o sută de meșteri și specialiști și care oferă zeci de servicii.

În BAS.ro sunt bineveniți, ca membri asociați sau membri simpatizanți, toți cei care reprezintă o societate comercială, o persoană fizică autorizată, o gospodărie țărănească sau chiar un meșter/specialist independent...

Ideeaa BAS.ro s-a înfiripat în vara anului 2012 iar personalitatea juridică s-a obținut prin Încheierea Judecătoriei Galati nr. 3179/30.10.2014.
Scopurile și Obiectul de Activitate ale BAS.ro sunt:

 1. Faciliteaza comunicarea si colaborarea intre membri pentru impartasirea experientelor si a cunostintelor, pentru mai buna deservire a clientilor, pentru promovarea si recomandarea reciproca a produselor si a serviciilor, pentru cresterea abilitatilor antreprenoriale ale membrilor si pentru mai buna folosire a fortei de munca si a dotarilor;
 2. Reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor;
 3. Realizează servicii de informare, consultanţă, promovare, intermediere, conciliere şi asistenţă de specialitate (economică, managerială, financiară, tehnică, socială, juridică etc.), precum şi orice servicii cerute de membri, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 4. Promovează concurenţa loială, în condiţiile legii;
 5. Elaborează şi promovează coduri de conduită în afaceri;
 6. Promovează principiile responsabilităţii sociale si se implica in actiuni ale societatii civile;
 7. Asigură membrilor informarea, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi cu alte organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul ocupării şi formării profesionale, precum şi al sănătăţii şi securităţii în muncă;
 8. La cererea membrilor, are dreptul de a-i asista şi reprezenta în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, a organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi, prin apărători proprii sau aleşi;
 9. Elaborează şi implementează politici de ocupare şi plasare a forţei de muncă;
 10. Acţionează în toate domeniile pentru crearea unui mediu favorizant funcţionării, dezvoltării şi perfecţionării activitatii membrilor;
 11. Realizează direct sau prin parteneri programe de formare profesională, perfecţionare, reconversie şi instruire;
 12. Elaborează şi derulează proiecte cu finanţare naţională sau europeană;
 13. Editează şi difuzează publicaţii proprii, intretine si dezvolta site-ul asociatiei si ale membrilor;
 14. Colaborează cu autorităţile administratiei publice şi cu alte instituţii şi organisme pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate;
 15. Sesizeaza autoritatile competente cu privire la unele masuri ce trebuiesc luate pentru crearea unui climat social si economic favorabil membrilor.
 16. Acorda premii şi burse de studii si de specializare pentru întreprinzători sau salariati;
 17. Impulsionează, prin mijloace specifice, procesul de dezvoltare a activitatii membrilor.
 18. Promovează cooperarea şi colaborarea cu organizaţiile societăţii civile pentru reprezentarea intereselor membrilor;
 19. Derulează acţiuni/proiecte/programe pentru dezvoltarea şi consolidarea Asociatiei, a membrilor si a societatii civile;
 20. Realizează orice alte activităţi şi servicii cerute de membrii lor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Mihai Popa – Presedinte BAS.ro